Klaudia Kulik

Drukuj
Brak zdjęcia

mgr inż., asystent naukowo-dydaktyczny

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

 

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

 

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

 

tel. 22 59 37 045

 

klaudia_kulik@sggw.pl

 

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

 

pokój 1087

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Technologia produktów pochodzenia roślinnego; żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego; żywność funkcjonalna; towaroznawstwo żywności przetworzonej;

Zainteresowania naukowe:

Wpływ procesów technologicznych na wartość odżywczą oraz przydatność żywieniową i technologiczną produktów pochodzenia roślinnego; właściwości funkcjonalne bioaktywnych składników żywności; żywność funkcjonalna a zdrowie człowieka

M.Sc.

Scientific discipline – Food technology and nutrition

Department of Functional Food, Organic Food and Commodities

Chair of Functional Food and Commodities

(+48) 22 59 37 045

klaudia_kulik@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1087