Joanna Rachtan-Janicka

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej, ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

(+48) 022 593 70 45

joanna_rachtan_janicka@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776, Warszawa

pokój 1087

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Biologia; Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego; Projektowanie produktu żywnościowego; Towaroznawstwo żywności wygodnej i funkcjonalnej; Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej; Przemysłowa produkcja potraw; Nowa żywność; Technologia produktów pochodzenia roślinnego; Żywienie; kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt; Analiza sensoryczna

Zainteresowania naukowe:

Sposób żywienia i suplementacja diet kobiet w okresie cięży i laktacji; Znaczenie karmienia naturalnego dla rozwoju układu odpornościowego i nerwowego niemowląt; Epidemiologia i patogeneza alergii pokarmowej u niemowląt i dorosłych; Leczenie dietetyczne dzieci z nadwagą i otyłością; Celiakia oraz alergia, nietolerancja i nadwrażliwość na gluten u dzieci i dorosłych: cechy kliniczne, serologiczne i histologiczne a wpływ diety bezglutenowej

Charakterystyka i ocena sposobu żywienia pacjentów z celiakią i stosujących dietę bezglutenową; Produkcja, znakowanie i analiza sensoryczna żywności bezglutenowej


Ph.D., assistant professor

Scientific discipline – Food technology and nutrition

Department of Functional Food, Organic Food and Commodities

Chair of Functional Food and Commodities

(+48) 022 59 37 045

joanna_rachtan_janicka@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 159c Nowoursynowska St., building No.32, 02-776 Warsaw

Room No. 1087

The main areas of teaching:

Biology; Foods for particular nutritional uses; Food product development; Functional and convenience food science; Functional food science; Industrial food production; Novel Food; Plant origin food products technology; Nutrition during pregnancy, lactation and infancy; Sensory analysis

Research interests:

Dietary habits and nutritional status during pregnancy and lactation; Importance of breastfeeding for the development of the immune system and the nervous system of newborns and infants; Epidemiology and pathogenesis of food allergy in infants and adults; Dietary treatment of children with overweight and obesity; Celiac disease and allergy, intolerance and oversensitivity to gluten in children and adults; clinical, serologic and histological characteristics but an influence of gluten-free diet; Characteristics and assessment of diet in patients with celiac disease and on gluten-free diet; Processing, labeling and sensory analysis of gluten-free food