Elżbieta Żelechowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa :
Nauki techniczne w zakresie technologia chemiczna, biotechnologia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Pracownia Nutrigenomiki

22 59 37 067

elzbieta_zelechowska@sggw.pl

pokój 87

 

Działalność dydaktyczna:

Biotechnologia

Zainteresowania naukowe:

Jakość mięsa wieprzowego; otrzymywanie i właściwości kolagenu oraz żelatyny ze zwierząt morskich


Ph.D., assistant professor

Technical science, chemical technology, biotechnology
Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Laboratory of Nutrigenomics

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW,  Nowoursynowska 159c St., building  32, 02-776 Warsaw

office 87

Main areas of didactic activity:

Biotechnology

Research interests:

Quality of pork meat; isolation and properties of collagen and gelatin from fish offal