Dariusz Włodarek

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab. inż. lek. med., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Nauki o zdrowiu; 
Technologia żywności i żywienia

Katedra Dietetyki
Zakład Dietetyki

(+48) 22 59 370 24

dariusz_wlodarek@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 093

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Dietoterapia, dietetyka; żywienie kliniczne; kliniczny zarys chorób

Zainteresowania naukowe:

Realizacja potrzeb żywieniowych osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, AMD, cukrzycą, osteoporozą i z innymi chorobami przewlekłymi; żywienie sportowców; realizacja potrzeb żywieniowych rożnych grup ludności (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze, kobiet ciężarnych i karmiących)


PhD., MD., assistant professor

Health sciences; Food technology and nutrition

Department of Dietetic
Chair of Dietetic

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 093

Main areas of didactic activity:

Diet therapy, dietitian; clinical nutrition; clinical outline diseases
Research interests:

Implementation of the dietary needs of people with neurodegenerative diseases, AMD, diabetes, osteoporosis and other chronic diseases; sports nutrition realization nutritional needs of different population groups (children, adolescents, adults, the elderly, pregnant and lactating women)