Arkadiusz Szpicer

Drukuj
Brak zdjęcia

mgr inż., asystent naukowy

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Badań i Projektowania Żywności

22 59 37 086

arkadiusz_szpicer@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0120

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Inżynieria żywności

Zainteresowania naukowe:

Instrumentalny pomiar właściwości fizykochemicznych produktów spożywczych; wpływ dodatku substancji bioaktywnych na cechy technologiczne produktów mięsnych.


Sc., research assistant

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Division of Food Research and Development

(+48) 22 59 37 086

arkadiusz_szpicer@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0120

Main areas of didactic activity:

Food engineering

Research interests:

The instrumental measurement of the physicochemical properties of food products; effect of the bioactive substances addition on the meat products technological properties.