Andrzej Półtorak

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa – Inżynieria Rolnicza

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Badań i Projektowania Żywności

22 59 37 073

andrzej_poltorak@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0114

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Inżynieria żywności; urządzenia do produkcji żywności; maszynoznawstwo i wyposażenie technologiczne w gastronomii i hotelarstwie; wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego

Zainteresowania naukowe:

Instrumentalny pomiar właściwości fizycznych produktów spożywczych; analiza wpływu obórki cieplnej na jakość produktów spożywczych; wpływ procesów technologicznych na właściwości fizyczne żywności


Ph.D., assistant professor (dr hab.)

Agricultural science

Department of Technique and Food Development

Division of Food Research and Development

(+48) 22 59 37 073

andrzej_poltorak @sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0114

Main areas of didactic activity:

Food processing equipment; equipment in catering and accommodation industry; process engineering in food technology; equipment in catering

Research interests:

The instrumental measurement of textural properties of food products; the rheological properties of food; food colour measurement; technological properties of micronized fiber powder; the heat treatment parameters and the physical properties of food products