Działalność Koła

Drukuj

Działalność Koła w roku akademickim 2018/2019

Warsztaty żywieniowe dla dzieci w wieku 10-12 lat nt. „Podstawy zdrowego żywienia”

W dniu 5 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie (gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim) zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci w wieku 10-12 lat mające na celu poszerzenie ich wiedzy na temat „Podstaw zdrowego żywienia”.  W warsztacie brały udział dwie klasy V oraz VI, z czego 24 osoby stanowiły dziewczęta, a 27 chłopcy.  Zajęcia były prowadzone w formie prezentacji oraz aktywnej dyskusji, która dotyczyła:

 • kaloryczności żywności,
 • regularności posiłków,
 • odporności organizmu,
 • piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej,
 • zawartości cukru w żywności przetworzonej,
 • zasad komponowania posiłków.

Warsztaty miały charakter badania – w dniu 31 października uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety związanej z tematyką mającej się odbyć prezentacji (została ona wcześniej przekazana nauczycielom). Następnie taką samą ankietę dzieci otrzymały po przeprowadzonych zajęciach. Analiza wyników pozwoliła stwierdzić, że wiedza po warsztatach została poszerzona. Dodatkowo dzieci w ankiecie wyraziły swoją opinię – aktywna forma warsztatów, czyli prezentacja połączona z dyskusją, pozwoliła na zachęcenia do udziału, a także wpłynęła na utrwalenie wiedzy.

Działalność Koła w roku akademickim 2017/2018

W czasie jednego roku działalności, w roku akademickim 2017/2018 wzięliśmy udział w ponad 16 projektach naukowych, zorganizowaliśmy warsztaty żywieniowe, wspaniały wyjazd szkoleniowy, byliśmy współorganizatorami w IV Kongresie Bezpieczeństwa Żywności i już przygotowujemy się do następnego, zaangażowaliśmy się w wolontariat i działalność społeczną, a na początku grudnia zajęliśmy drugie miejsce w Przeglądzie Kół Naukowych – aż brakuje tchu by to wymienić ;)

Współpracujemy z licznymi firmami, organizacjami i fundacjami, dzięki czemu działamy praktycznie: FoodFakty, IFS Polska& centralna Europa, FreshMazovia.com, Spółdzielnia socjalna „Kto rano wstaje”, Semco, DietaNova i wiele innych.

Wspólnie przygotowujemy i prowadzimy warsztaty dla dzieci i rodziców na temat zdrowego żywienia, projektujemy nowe produkty np. serek wiejski z innowacyjnym wsadem, napój wysokobiałkowy dla sportowców, przekąski zawierające odpady poprodukcyjne. Badamy jak zapewnić bezpieczną konsumpcję kiełków czy jak przygotować domowe smaczne i zdrowe żelki.

Dzieje się u Nas bardzo dużo więc każdy może uczestniczyć w zaproponowanym projekcie lub też zaproponować swój własny - w naszym Kole znajdzie się miejsce dla każdego ambitnego studenta!

WYNIKI XLIV PRZEGLĄDU DOROBKU KÓŁ NAUKOWYCH SGGW

Koło Naukowe Żywieniowców dnia 8 grudnia 2017 roku wystartowało na Uczelnianym Przeglądzie Kół Naukowych w 3 sekcjach: Hodowla i żywienie zwierząt (1 prezentacja), Ekonomia i nauki społeczne (2 prezentacje),  Człowiek i jego otoczenie (8 prezentacji) oraz w 5 prac w sekcji posterowej.

Ogromna ilość prac (16) była efektem owocnej współpracy, kreatywności  i pomysłowości członków Koła pod okiem przyjaznych i pomocnych pracowników naukowych WNoŻCiK.

Zdarzyła się rzecz wyjątkowa!! Koło Naukowe Żywieniowców zajęło 2 miejsce w rankingu generalnym, wśród 33 kół, które przystąpiły do konkursu, zdobywając  53 punkty.

Lepsze od nas było JEDYNIE dużo bardziej liczne Koło Naukowe Leśników, które zdobyło 55 punktów. To nasz ogromny sukces! Po raz pierwszy udało się nam wyprzedzić koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych, którzy zgromadzili 41 punktów.

I Nagrody

Dwie w sekcji „Człowiek i jego otoczenie” zdobyli:

 • Ewelina Pieczykolan i Małgorzata Sobieralska z prezentacją „Wykorzystanie makuchów jako surowca wzbogacającego żywność w związki bioaktywne na przykładzie przekąsek” pod opieką dr hab. Danuty Jaworskiej;
 • Aleksandra Jaskulska i Wojciech Grodzicki z prezentacją „Zastosowanie nadtlenku wodoru jako ekologicznej metody dezynfekcji ziarna w produkcji kiełków spożywczych” pod opieką dr inż. Doroty Zielińskiej.

II Nagrody

 • II Nagrodę zdobył Mariusz Żuk za pracę „Przetwórstwo żywności jako sposób resocjalizacji osób wykluczonych społecznie”, której opiekunem naukowym była dr hab. Danuta Jaworska.
 • II Nagrodę otrzymała Monika Wroniszewska przedstawiająca projekt „Owady jako źródło białka w projektowaniu napojów wysokobiałkowych dla sportowców” pod opieką dr inż. Moniki Hoffmann.

III Nagrody

 • III Nagroda dla Moniki Wroniszewskiej przedstawiającej bardzo nowatorskie rozwiązanie w pracy „Food box- zdrowie w pudełku”, praca pod kierunkiem dr hab. Danuty Jaworskiej;
 • III Nagrodę otrzymali Jowita Kaczyńska i Karol Łukasz Krakówko za prezentację problemu „Sytuacja gospodarki żywnościowej krajów objętych wojną” pod opieką dr hab. Krystyny Rejman;

Do wyróżnionych projektów w dwóch sekcjach  „Człowiek i jego otoczenie” można zaliczyć:

 • „Warsztaty dla przedszkolaków i ich rodziców jako działania kształtujące dobre nawyki żywieniowe” autorstwa Karoliny Misztal, Julity Łubińskiej i Karoliny Łazugi pod opieką naukową dr hab. Ewy Czarnieckiej-Skubiny;
 • „Żelki na bazie składników naturalnych jako alternatywa dla słodyczy tradycyjnych” autorstwa Marcina Kruka, Bartłomieja Mierzejewskiego i Tomasza Wójcika pod opieką dr hab. Danuty Jaworskiej ;
 • „Zwyczaje żywieniowe uczniów szkół wiejskich w wybranych miejscowościach” zaprezentowane przez Monikę Miernicką i Kingę Kozikowską pod opieką dr hab. Ewy Czarnieckiej- Skubiny.
 • Ponadto również wyróżniona została praca w sekcji „Hodowla i żywienie zwierząt” Magdaleny Kalińskiej i Pauliny Kałęckiej dotyczącą „Wpływu suplementacji paszy cynkiem na przydatność technologiczną mięsa drobiowego” przygotowana pod kierunkiem dr hab. Wiesława Przybylskiego.
 • W sekcji posterowej wyróżniono pracę Mariusza Żuka pt. „Wypieki funkcjonalne dla osób chorych na celiakię” pod opieką dr hab. Danuty Jaworskiej;

Oprócz tego w konkursie wzięli udział:

 • Edyta Koreń i Paulina Kałęcka z prezentacją „Projektowanie napojów typu smoothie o działaniu funkcjonalnym” pod opieką dr hab. Ewy Rembiałkowskiej.
 • Renata Banach i Piotr Rutkowski z prezentacją „Wpływ inuliny na cechy sensoryczne jogurtu i akceptowalność przez tajwańskich studentów” pod opieką dr inż. Katarzyny Świąder.
 • Kinga Kozikowska i Monika Miernicka z posterem „Sery twarogowe z innowacyjnymi dodatkami na bazie warzyw” pod opieką dr hab. Danuty Jaworskiej.
 • Małgorzata Sobieralska prezentująca poster „Ziarna zbóż jako surowiec do produkcji pełnowartościowych kiełków” pod opieką dr inż. Moniki Trząskowskiej.
 • Karolina Misztal prezentująca poster „Innowacyjne źródło białka w diecie” pod opieką dr inż. Moniki Hoffmann.

Wyniki przeglądu pobierz tutaj.