Informacje podstawowe

Drukuj

LOGO KNDKoło Naukowe Dietetyków (do roku 2016 Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków) rozpoczęło swą działalność w 1998 roku na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z inicjatywy prof. dr hab. Janusz Kellera, który został jego pierwszym opiekunem. Przez cały okres istnienia Koło silnie związane było z Katedrą i Zakładem Dietetyki poprzez osoby opiekunów: dr hab. lek. med. Dariusza Włodarka, dr inż. Danutę Gajewską oraz dr inż. Joannę Myszkowską-Ryciak. Funkcję prezesa Koła pełni inż. Marek Janiszewski. Koło zrzesza studentów wszystkich roczników na kierunkach żywienie człowieka i ocena żywności, hotelarstwo i gastronomia oraz dietetyka. W życiu Koła uczestniczą również studenci innych wydziałów oraz uczelni interesujący się żywieniem, a Koło umożliwia im rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dotyczących wpływu diety na zdrowie. W ramach działalności studenci z Koła Naukowego prowadzą we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału badania naukowe i projekty badawcze. Prowadzą także edukację dotyczącą zasad prawidłowego żywienia różnych grup populacyjnych, w tym dzieci i młodzieży, w formie wykładów, prelekcji, warsztatów, pokazów i konkursów. Studenci uczestniczą również w sympozjach, konferencjach, przeglądach kół naukowych oraz Wszechnicy Żywieniowej.

Członkowie Koła aktywnie promują Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji na organizowanych co roku dniach otwartych SGGW, Dniach SGGW, targach edukacyjnych i innych wydarzeniach na terenie Uczelni jak i poza nim. Podczas corocznych Dni SGGW członkowie Koła Naukowego dokonują pomiarów antropometrycznych gości odwiedzających stoisko Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Zebrane pomiary służą dalszym pracom naukowym i publikacjom. Dodatkową aktywnością Koła jest wydawanie czasopisma „Żywność-Żywienie-Zdrowie” – oficjalnego pisma studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.

Opiekunem Koła Dietetyków od stycznia 2018 r. dr inż. Ewa Sicińska.

Prezes: Patryk Kaniewski e-mail: p.kaniewski98@gmail.com

Wiceprezes: Klaudia Sikora

Sekretarz: Julia Rudzińska

Skarbnik: Bartosz Lesiuk

Ogólna liczna członków organizacji: 20

adres mailowy: knd@sggw.edu.pl

Fan page Koła Dietetyków - https://www.facebook.com/kndsggw/ (Tu piszemy prośbę o dostęp do grupy zamkniętej)

Instagram - https://www.instagram.com/kn_dietetykow/