Kandydat niepełnosprawny

Drukuj

Wydział Żywienia Człowieka prowadzi kształcenie na trzech kierunkach studiów:

  • Żywienie Człowieka i Ocena Żywności
  • Dietetyka
  • Gastronomia i Hotelarstwo.

Budynek (nr 32), w którym mieści się Wydziału jest przystosowany, pod względem infrastruktury, do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Niemniej jednak należy podkreślić, że program studiów obejmuje znaczą część przedmiotów o charakterze laboratoryjnym, w realizacji których wysoki stopień niepełnosprawności studenta może sprawiać problem. Między innymi dotyczy to takich przedmiotów, jak:

chemia, fizyka, biochemia, analiza żywności, chemia żywności, ogólna technologia żywności, technologia gastronomiczna, podczas realizacji których wykonywane są samodzielnie przez studentów doświadczenia i różnorodne fizyko-chemiczne analizy.

Program studiów obejmuje ponadto praktykę zawodową, której realizacja wymaga dobrej kondycji fizycznej.

Z powyższych względów studia mogą podejmować raczej osoby bez znacznego stopnia upośledzenia narządów wzroku i ruchu. O możliwości studiowania osób niepełnosprawnych (po spełnieniu warunków wynikających z przepisów regulujących rekrutację na te kierunki studiów) decyduje Dziekan Wydziału w trybie rozmów indywidualnych, zasięgając opinii specjalistów z zakresu medycyny pracy oraz pełnomocników ds. praktyk.

Dziekan Wydziału Żywienia Człowieka

dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych: dr inż. Agnieszka Bobola

agnieszka_bobola@sggw.pl

 

Ogólne informacje dla niepełnosprawnych studentów SGGW http://niepelnosprawni.sggw.pl/index_k.html