piątek, 4.01.2019

Przedmiot Projektowanie nowych potraw realizowany we współpracy z McDonald’s Polska

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 studenci IV roku studiów, kierunku Gastronomia i Hotelarstwo, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, brali udział w projekcie realizowanym we współpracy z McDonald’s Polska Sp. z o.o. Celem projektu było opracowanie przez studentów produktu, który mógłby być serwowany w restauracjach McDonald’s w ofercie Happy Meal. Projekt realizowany był na zajęciach z przedmiotu Projektowanie nowych potraw.


W projekcie wzięło udział 40 studentów. Wszyscy uczestnicy projektu utrzymali upominki od partnera biznesowego, zaś dwa najlepsze zespoły studenckie dodatkowo otrzymały nagrody specjalne.Koordynatorami projektu ze strony z McDonald’s Polska Sp. z o.o. był Dominik Szulowski, Corporate Relations Senior Manager, a ze strony SGGW – Ewa Czarniecka-Skubina, koordynator przedmiotu. Opiekunem studentów był Artur Głuchowski, prowadzący zajęcia z przedmiotu Projektowanie nowych potraw. W ramach projektu studenci zapoznali się z ofertą McDonald’s i szczegółami globalnego zobowiązania sieci McDonald’s do serwowania zbilansowanych posiłków w ramach oferty Happy Meal. Założenia projektowe przedstawił na zajęciach pan Dominik Szulowski. Zawierały one wymagania względem wartości energetycznej, maksymalnej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, sodu i dodanego cukru oraz rekomendowanych grup produktów i składników zabronionych (sztuczne aromaty i barwniki oraz środki konserwujące). Studenci odwiedzili też restaurację McDonald’s, gdzie zapoznali się z obecną ofertą, procesami produkcji znanych kanapek i funkcjonowaniem restauracji. Przez 10 tygodni zajęć studenci w 8 zespołach opracowywali koncepcje potraw oraz przeprowadzali liczne próby technologiczne. Efektem tych działań było powstanie 8 propozycji elementów lub nawet całych zestawów Happy Meal (przedstawione na zdjęciach). Każda grupa przygotowała opracowanie technologiczne potrawy, informację żywieniową na opakowanie oraz wizualizację sposobu serwowania. Przeprowadzono również ocenę sensoryczną przygotowanych dań. Na ostatnich zajęciach studenci z dużym zaangażowaniem przedstawiali swoje koncepcje. Oceny jakości sensorycznej i zarysu całej koncepcji dokonywała komisja, w składzie której znajdował się przedstawiciel McDonald’s – Dominik Szulowski oraz przedstawiciele SGGW: Ewa Czarniecka-Skubina, Artur Głuchowski, Piotr Sałek.

W ramach współpracy, surowce i półprodukty zapewniał McDonald’s Polska Sp. z o.o. Zakład Technologii Gastronomicznej, SGGW w Warszawie wzbogacił się ponadto o 4 miksery ręczne, dar partnera biznesowego.

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin