środa, 10.05.2017

Konkurs na granty dla młodych naukowców

Konkurs na granty na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w 2017 roku

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniu składania wniosku nie przekroczyły 35 roku życia - uczestnicy studiów doktoranckich (rok I, II, III i IV) oraz pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni. Warunkiem udziału w tegorocznym konkursie osób, które otrzymały granty w konkursie ubiegłorocznym, jest złożenie rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego do 30 marca 2017 r. Warunkiem udziału osób, które otrzymały granty we wcześniejszych konkursach jest przedstawienie publikacji z listy A lub B, prezentującej wyniki badań.

Należy złożyć Wniosek z Kalkulacją kosztów (bez podpisu Kwestora). Termin składania kompletnych wniosków do Kierowników Katedr – 19.05. 2017 r..

Zatwierdzona przez Radę Wydziału Komisja dokona oceny złożonych wniosków i podejmie decyzję o przyznaniu środków do dnia 24.05.2017 r.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu

Wniosek zadania badawczego

Kalkulacja kosztów

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin