środa, 10.04.2019

Jubileusz 25-lecia Wszechnicy Żywieniowej

Serdecznie zapraszamy na Jubileusz 25-lecia Wszechnicy Żywieniowej połączony z konferencją nt. Edukacja żywieniowa - moda czy konieczność? Jubileusz odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie. Rejestracja gości możliwa będzie od godziny 10. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj

Wszechnica Żywieniowa na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest jedną z form upowszechniania wiedzy o prawidłowym żywieniu człowieka, a jej geneza sięga 1994 roku. Wykłady Wszechnicy mają charakter popularnonaukowy i odbywają się co miesiąc podczas roku akademickiego (zwykle 9, a niekiedy 10 rocznie, łącznie 227 od października 1994 r. do czerwca 2019 r.).
Słuchaczami Wszechnicy są osoby w różnym wieku i o zróżnicowanym poziomie wiedzy żywieniowej. W spotkaniach uczestniczą osoby w wieku średnim i starszym, jak również młodzież szkół średnich (najczęściej o profilu gastronomiczno-hotelarskim i spożywczym), a nawet młodzież gimnazjalna. Uczestniczą w nich również pracownicy i studenci SGGW i innych warszawskich uczelni (m.in. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), a także dietetycy, lekarze, pielęgniarki i nauczyciele, podnoszący w ten sposób swoją wiedzę. Jedni przyjeżdżają regularnie, inni sporadycznie, jedni z Warszawy i jej okolic, inni z dosyć daleka, często w grupach zorganizowanych. Stąd też z myślą o osobach spoza Warszawy od roku 2011 spotkania Wszechnicy transmitowane są przez internet w trybie on-line, a od października 2018 r. są nieustannie dostępne za pośrednictwem YouTub. Przeciętna frekwencja na wykładach wynosi ok. 150 (od 30 do 350), a liczba odbiorców przez internet w trybie on-line to kolejne 50-900 osób.
Tematyka wykładów jest zróżnicowana, przede wszystkim dostosowana do aktualnych problemów związanych z żywieniem człowieka zdrowego i chorego, jak również do zainteresowań słuchaczy. Uwzględnia także problemy żywieniowe polskiego społeczeństwa lub wybranych grup społecznych. Między innymi omawiane są zagadnienia z zakresu: podstawowych wiadomości o żywieniu człowieka, fizjologii i dietetyki, technologii gastronomicznej, towaroznawstwa, ochrony konsumenta, ekologii. Podejmowane są przy tym tematy trudne i kontrowersyjne, takie jak np. modne diety odchudzające (m. In. wysokobiałkowa) i eliminacyjne (m.in. bezglutenowa) czy żywność modyfikowana genetycznie.
Wykładowcami Wszechnicy są eksperci w danej dziedzinie - przede wszystkim pracownicy naukowi naszego Wydziału oraz innych Wydziałów SGGW, np. Wydziału Nauk o Żywności. Zapraszani są także specjaliści z innych placówek naukowych, takich jak np. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. W ciągu 25 lat Wszechnicy (do czerwca 2019 r.) liczba wykładowców wyniesie 147 pracowników naukowych, często występujących wielokrotnie, a także kilku doktorantów i studentów.
Dla odbiorców Wszechnicy, poza wysłuchaniem wykładów, znaczącą korzyścią z udziału w spotkaniach jest możliwość konsultacji i wyjaśnienia własnych wątpliwości podczas dyskusji na forum spotkania, jak również w rozmowach indywidualnych z wykładowcami. Każdorazowo przygotowane są też materiały edukacyjne, zamieszczane także na stronie internetowej Wszechnicy: www.wszechnica-zywieniowa.sggw.pl

Zaproszenie na Jubileusz

Jeśli zaproszenie nie wyświetla się poprawnie poniżej, kliknij tutaj w celu pobrania pliku.

Download the PDF file .

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin