piątek, 1.12.2017

Jak nie marnować żywności? Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej 13 grudnia br.

Zapraszamy na prelekcję Wszechnicy Żywieniowej w dn. 13 grudnia 2017 r.

Jak nie marnować żywności?

Prelekcję wygłoszą dr inż. Beata Bilska, dr inż. Marzena Tomaszewska (Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, SGGW) oraz dr inż. Maria Kowalewska (Federacja Polskich Banków Żywności)

moderatorzy:

dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

dr hab. Krystyna Rejman

(Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW)

Plakat o wydarzeniu ponierz tutaj.

Marnowanie żywności to ogromny, bardzo trudny i wielowymiarowy problem występujący w wielu krajach, również w Polsce. Szacuje się, że rocznie ok. 1/3, a nawet do 1/2 światowej produkcji żywności ulega zmarnotrawieniu na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, począwszy od rolnictwa, przez przemysł spożywczy i handel, a skończywszy na sferze konsumpcji.

W państwach wysoko rozwiniętych właśnie w obszarze konsumpcji marnuje się najwięcej żywności. Między innymi świadczą o tym dane Eurostatu, zgodnie z  którymi każdy mieszkaniec Unii Europejskiej w swoim gospodarstwie domowym marnuje w ciągu roku średnio 76 kg żywności. Marnotrawstwo w gospodarstwach domowych stanowi 42% wszystkich strat żywności, do jakich dochodzi w Unii Europejskiej. Według tego samego źródła w Polsce wielkość marnotrawstwa żywności szacuje się na 9 mln ton rocznie, zaś statystyczny Polak wyrzuca do kosza w swoim domu ok. 54 kg. Wyniki najnowszych badań europejskich z 2016 r. (projekt FUSIONS) wskazują, że przeciętny Europejczyk w  gospodarstwie domowym marnuje nawet 92 kg żywności rocznie.

Powyższe dane odkrywają przerażającą rzeczywistość, zwłaszcza w obliczu występującego na świecie głodu oraz niedożywienia wielu grup społecznych, także w naszym kraju. Zrozumiałe jest więc, że ograniczenie marnotrawstwa żywności to jedno z najważniejszych wyzwań najbliższych lat.

Jak zatem przeciwdziałać tak wielkiej skali marnowania żywności? Co każdy z nas, konsumentów, powinien w tym zakresie uczynić tam, gdzie jest to możliwe, czyli we własnym gospodarstwie domowym? A jak nie dopuścić do zmarnotrawienia żywności w dniach poświątecznych, kiedy ten problem znacznie się nasila?

Na te i inne pytania odpowiedzą nasi eksperci. Podczas prelekcji omówione będą takie zagadnienia jak:

 1. Marnotrawstwo żywności – skala problemu na świecie, w Unii Europejskiej i Polsce
 2. Skutki marnowania żywności – wymiar społeczny, ekonomiczny, ekologiczny
 3. Specyfika marnowania żywności w polskich gospodarstwach domowych
 4. Rola edukacji w ograniczaniu marnotrawstwa żywności
 5. Zapobieganie marnotrawstwu żywności - działania polskich banków żywności
 6. Jak ograniczyć marnowanie żywności w gospodarstwie domowym?
 • planowanie żywienia
 • planowanie zakupów,
 • właściwa interpretacja informacji podanych na opakowaniach produktów spożywczych,
 • odpowiednie przechowywanie produktów żywnościowych,
 • umiejętne zagospodarowywanie nadwyżek żywności, w tym również potraw świątecznych.
facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin