II Zjazd Absolwentów Wydziału – czerwiec 2014 r.

Drukuj

28 czerwca 2014 r. w auli II w budynku Wydziału odbyła się uroczysta część zjazdu, połączona ze specjalnym zebraniem Rady Wydziału. Uroczystość rozpoczęła witając zgromadzonych absolwentów i pracowników Wydziału Pani Dziekan, Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska oraz Dziekan Honorowy, założyciel Wydziału, Prof. dr hab. Stanisław Berger. Następnie odbyło się wręczenie Perłowych Dyplomów Absolwentom z 1983 roku, po czym studentka Wydziału i śpiewaczka operowa, Pani Klaudia Kulik, zaśpiewała Gaudeamus. W imieniu Perłowych Absolwentów podziękowania i słowa wdzięczności za pięć lat spędzonych na Wydziale, wiedzę i przyjaźnie, podziękowała Pani Barbara Glinka. W imieniu Samorządu Studentów miłe słowa do Absolwentów skierował student Wydziału, Pan Daniel Knysak.

DSCF3230 DSCF3220 DSCF3243
DSCF3251 DSCF3249 DSCF3258
DSCF3265 DSCF3255 DSCF3234

W aulach na uczelni z reguły odbywają się wykłady. Tak też stało się i tym razem. Wykład nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu poprowadziła Pani Małgorzata Szleszyńska, menadżer ds. instytucjonalnych i korporacyjnych oraz public relations w przedsiębiorstwie FERRERO POLSKA Sp. z o.o. Przedstawiła zaangażowanie firmy w ograniczanie wpływu procesów produkcji na środowisko oraz założenia działalności na rzecz społeczności. Zobowiązania środowiskowe dotyczą: ograniczenia zużycia energii wykorzystywanej do produkcji i rozprowadzenia powietrza sprężonego, utrzymania stałego poziomu emisji dwutlenku węgla oraz obniżenia zużycia wody i produkcji ścieków na tonę wytwarzanego produktu.

Działalność na rzecz społeczności natomiast bazuje na trzech filarach, którymi są:

  • Wspieranie społeczności lokalnych -  na dojrzałych rynkach prowadzona jest działalność społeczna i kulturalna, m.in. program aktywizacji ludzi starszych, w tym emerytowanych pracowników firmy. Na nowych rynkach działają Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero, których ideą jest poprawa warunków życia w najuboższych częściach świata;
  • Zrównoważone praktyki rolnicze –budowanie bezpośrednich i trwałych relacji z producentami i dostawcami surowców.  Firma dąży do tego, aby do 2020 roku całość dostaw surowców pochodziła z certyfikowanych i zrównoważonych źródeł;
  • Promowanie zdrowego trybu życia – zaangażowanie w promowanie zdrowego stylu życia oraz edukacja żywieniowa i popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży. Firma realizuje programy Kinder+Sport oraz Program Edukacji Morskiej. Podejmuje dialog z Ministerstwem Sportu i Turystyki odnośnie programów i inicjatyw, popularyzujących sport powszechny, zwłaszcza wśród najmłodszych.

Po wykładzie przy dźwiękach poloneza zakończyła się część uroczysta Zjazdu i przyszedł czas na część towarzyską, czyli piknik na patio w budynku Wydziału, z wyśmienitym jedzeniem, DJ, włoską muzyką, tańcami i karakoe, które prowadziła absolwentka, fanka włoskiej kuchni i śródziemnomorskiej diety, Pani Alina Suder. Z powodu nagłej burzy zabawa przeniosła się do wydziałowego bufetu, gdzie trwały rozmowy do późna w nocy. Najdłużej bawiący się otrzymywali (już na śniadanie w domu) pyszne bułeczki z dodatkiem błonnika, wypieczone w jednym z laboratoriów przez studentów Wydziału.

DSCF3312 DSCF3283 DSCF3314
DSCF3311 DSCF3289 DSCF3279
DSCF3290 DSCF3294 DSCF3303
DSCF3304 DSCF3305 DSCF3307