Mieczysław Walkowiak

Drukuj

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu – Sokołów S.A. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia na podstawie uchwały Rady Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji z dnia 16 lipca 2007 roku. Od 1988 roku zajmuje kierownicze stanowiska w działach handlu i marketingu w firmach handlowych, jak i zakładach produkcyjnych. Od 1993 roku związany z zakładami produkującymi żywność, m.in. takimi jak: ZPC E.Wedel, Zakłady Piwowarskie Leżajsk, a przez ostatnie 14 lat z firmą Sokołów S.A. jako Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu.

Bliski kontakt z rynkiem wpłynął na potrzebę opracowania dokładnych badań zachowań i preferencji zakupowych konsumentów, aby trafniej budować strategie handlowe i marketingowe, zwłaszcza na rynku mięsa i przetworów mięsnych. Wyniki z pracy doktorskiej nt. „Zachowania konsumentów na rynku mięsa i przetworów mięsnych oraz wynikające z nich rekomendacje dla producentów i handlowców” zostały wykorzystane w kolejnych latach na potrzeby działalności marketingowej firmy Sokołów S.A., przysparzając jej wiele sukcesów rynkowych. Firma Sokołów S.A. nadal współpracuje z Wydziałem Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, uczestnicząc w podejmowanych nowatorskich projektach i wspierając je merytorycznie i rzeczowo.